Att förvalta någon annans kapital är ett förtroende som man måste förtjäna

Målsättningen med Fem Advice verksamhet är att på ett ansvarstagande sätt och med utgångspunkt i bolagets fem värderingsgrunder guida dig som kund genom livets fem olika faser i våra rådgivningsmöten. Vi ser det som att vi blir din finansiella livskamrat genom livet. Tillsammans ska vi arbeta för att uppnå alla dina drömmar och mål.

Sättet som vi anser att man uppnår framgångsrika resultat på är genom omsorg, professionalism, engagemang, trygghet och hållbarhet. Dessa fem värderingsgrunder genomsyrar hela vår verksamhet.

Vårt rådgivningsarbete grundar sig på ett ömsesidigt förtroende, skapandet av personliga långsiktiga relationer samt en trygghet och omsorg för våra kunder.

Vårt erbjudande bygger på personlig och individuellt anpassad kapitalrådgivning. Vi arbetar alltid med individanpassade lösningar gällande sparande och placering samt inom pension och försäkring, som vi sedan regelbundet utvärderar och följer upp tillsammans.

Vi finns här för Dig!

fem-advice-business-women

Maria Detterström, grundare

Maria Detterström, född 1975,  är grundare och finansiell rådgivare i Fem Advice AB. Hon har varit verksam i finansbranschen i 23 år som finansiell rådgivare med bakgrund i bland annat Skandia Banken, Skandia Rådgivning AB, Länsförsäkringar Östgöta, Global Invest samt medgrundare i Aurora Partners.

Utbildning: Studerat ekonomi vid Linköpings Universitet med inriktning mot företagsekonomi, juridik, redovisning/finansiering. Försäkringsutbildning på Skandiaskolan, Swedsec- och Insureseclicensierad samt Certifierad professionell styrelseledamot av StyrelseAkademien

Värdepappersspecifik erfarenhet: Operativ 23 år, Styrelsearbete 6 år

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Fem Advice AB samt Styrelseledamot i Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB

Övrigt: Verksam med finansiell rådgivning i egna bolag under varumärket Fem Advice

Kontakta oss för rådgivning

Välkommen att kontakta oss på Fem Advice med dina frågor.