Placering & kapital­förvaltning

Tillsammans med dig som kund - privatperson, företag, stiftelse eller institut – gör vi i rådgivningsmötet en grundlig genomgång av din nuvarande situation. Vilka behov, förutsättningar, framtidsplaner, drömmar och mål har just Du? Vi hjälper Dig med personlig vägledning baserat på goda diskussioner och konkreta planer för ditt sparande. Som kund ska du se oss som ditt långsiktiga bollplank i ekonomiska frågor.

Utifrån vår samlade erfarenhet och med hänsyn tagen till rådande ekonomiska marknadsläge analyserar vi sedan din ekonomiska situation, för att slutligen ge dig konkreta förslag och finansiella råd som är skräddarsydda för just Dig och dina förutsättningar.

Det kan vara allt ifrån att via ett extra löpande sparande skapa en trygg buffert för framtiden, till att placera ett större engångskapital. Tillsammans ser vi till att skapa en balans mellan dina kortsiktiga och långsiktiga sparandemål.

Regelbunden utvärdering och uppföljning är en del av vårt långsiktiga rådgivningsarbete som grundar sig på ett ömsesidigt förtroende, skapandet av personliga långsiktiga relationer samt en trygghet och omsorg för våra kunder. Det anser vi är grunden för ett framgångsrikt sparande!

fem-advice-business-women

Kontakta oss för rådgivning

Välkommen att kontakta oss på Fem Advice med dina frågor.